Akties

LET OP WIJZIGING STATIEGELD PER 1JUNI
Bij ons verkrijgbaar vraag ernaar
Geldig bij bezorging van 18 oktober t/m 29 oktober 2021

Privacy

Privacy policy

Privacy Policy voor Bezoekers van www.elsco.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.elsco.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.elsco.nl staat onder beheer van Drankenhandel Elsco B.V.. De contactgegevens zijn te vinden op www.elsco.nl.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.elsco.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Drankenhandel Elsco B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Drankenhandel Elsco B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Drankenhandel Elsco B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Drankenhandel Elsco B.V. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

4. Disclaimer
Drankenhandel Elsco B.V. is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Drankenhandel Elsco B.V..

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Drankenhandel Elsco B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Drankenhandel Elsco B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Drankenhandel Elsco B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Drankenhandel Elsco B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Drankenhandel Elsco B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Drankenhandel Elsco B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Drinks & Promo
Geldig bij bezorging van 18 oktober t/m 29 oktober 2021


Samenwerkingen

Drankenhandel Elsco heeft een samenwerking met de grootste brouwerij van de wereld AB-InBev  met sterke merken als Hertog Jan, Dommelsch, Jupiler, Leffe, Hoegaarden. Door deze samenwerking kunnen

lees meer